درباره ما
شرکت تعاونی انبوه سازان خانه گستر دریاچه پاسارگاد

شرکت تعاونی انبوه سازان خانه گستر دریاچه پاسارگاد پیشرو در زمینه انبوه سازی بوده و از مهندسین و نیروهای مجرب و کارآزموده تشکیل شده است. شرکت تعاونی مسکن تعامل بسیار مطلوبی با شرکت سرمایه گذاری اطلس دارد که منجر به توافقاتی مطلوب در روند ساخت و ساز پروژه ها گردیده است.

حقوق و اخلاق حرفه ای، اعتبار کار ماست