ماده 82 قانون شرکت های تعاونی

Print
WhatsApp
Telegram
Twitter

به موجب ماده 82 قانون شرکت های تعاونی، منابع مالی و اعتباری شرکت های تعاونی مسکن عبارتند از :

*سرمایه و ذخایر شرکت

*پس انداز اعضاء برای تهیه مسکن

*اعتبارات بخش دولتی شامل قسمتی از اعتبارات بانک مسکن ایران در حدود برنامه های مصوب سالانه آن بانک و اعتباراتی که بدین منظور بانک مرکزی ایران می تواند در اختیار آن بانک قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه های عمرانی از طریق بانک مسکن ایران.

*سایر منابع اعتباری که به وسیله اخاص و موسسات در اختیار این شرکت ها گذاشته می شود.

*در مورد شرکت های تعاونی کارگری مسکن علاوه بر منابع مالی و اعتباری مذکور در این ماده بانک رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری لازم را برای این شرکت تامین می کند.

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها