مصوبه ایتا تهران

Print
WhatsApp
Telegram
Twitter
مصوبه ایتا تهران دریاچه پاسارگاد

بســـــــــــمه تعــــــــــالی

طبق مصوبه صورت جلسه هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های انبوه سازی مسکن شهرستان تهران، از تاریخ 1402/12/27 لغایت 1403/01/20 هیچ یک از نقل و انتقالات تعاونی های زیر مجموعه این اتحادیه، انجام نخواهد شد.

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها